Aktualności


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Oddział Siedlecki SEP organizuje 3 września 2021r. o godzinie 16:30 uroczyste obchody 40-lecia Oddziału Siedleckiego SEP.

Obchody odbędą się w Ośrodku Konferencyjno Wypoczynkowym Miód Lawenda Biardy 40 przy drodze krajowej nr 63 pomiędzy Siedlcami a Łukowem.

Na obchody zapraszamy wszystkich członków oddziału z osobą towarzyszącą.

Prezesów kół proszę o powiadomienie o obchodach członków kół, sporządzenie listy chętnych i zebranie składek.

Zgłoszenia udziału w obchodach 40-lecia Oddziału Siedleckiego SEP przyjmujemy do 19.08.2021r.

Pozdrawiam

Sławomir Laskowski

Prezes Oddziału Siedleckiego SEP


 

Organizujemy egzaminy  w systemie zdalnym,

zgłoszenia prosimy wysyłać na adres  biuro@sep.siedlce.pl

Wideo rozmowa jest realizowana poprzez  aplikację Skype.

https://www.skype.com/pl/

wejście do wirtualnego pokoju wymaga przeglądarki Edge lub Chrome, można też wejść przez program Skype  zainstalowany na komputerze.

Osoba egzaminowana otrzyma e-mailem link do pokoju z podaniem daty i godziny egzaminu.

Prosimy o opłatę za egzamin i przesłanie mailem wniosku na egzamin.

Oryginał wniosku na egzamin należy też wysłać w formie papierowej  na adres:

SEP Oddział Siedlecki

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 100/102 pok. nr 106,


Prowadzony jest nabór, dla osób z wolnego naboru i grup zorganizowanych, na 2 – dniowe  szkolenie przygotowujące do egzaminów sprawdzających kwalifikacje w z zakresu 

 EKSPLOATACJA i DOZÓR  Grupa I urządzenia elektroenergetyczne . Po zakończonym kursie zawsze przeprowadzamy egzamin.

Osoby zainteresowane prosimy o  zgłoszenie poprzez  e-mail:  biuro@sep.siedlce.pl, z podaniem nazwiska, imienia,  adresu zamieszkania oraz nr  telefonu 

Opłata za szkolenie wynosi 500,00 zł (plus 23% VAT),
Opłata za jeden egzamin wynosi 280.00 zł ( VAT zwolniony).

za szkolenie i jeden egzamin opłata całkowita wynosi 895,00 zł,

W przypadku przystąpienia do egzaminów  na uprawnienia  „E” i „D” należy wnieść dwie opłaty po 280,00 zł- razem 560,00
za szkolenie i dwa egzaminy E i D opłata całkowita wynosi 1175,00 zł

dla większych grup możliwość negocjacji  ceny

Oddział Siedlecki SEP oferuje swoje usługi w zakresie:

  • Organizacji konferencji i narad technicznych,
  • Organizacji spotkań promujących wyroby elektrotechniczne,
  • Organizacji seminariów i kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków,
  • Organizacji szkoleń okresowych BHP,
  • Organizacji szkoleń specjalistycznych, w tym na uprawnienia do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i instalacji piorunochronnych.

Oddział Siedlecki SEP prowadzi również :

  • Działalność informacyjną i doradztwo techniczne,
  • Opiniowanie wniosków o nadanie specjalizacji zawodowych elektrykom,
  • Opiniowanie wniosków o udzielenie rekomendacji SEP firmom produkującym wyroby lub świadczącym usługi w zakresie elektryki.

Czas trwania seminariów i szkoleń uzależniony jest od kwalifikacji, poziomu wiedzy i stażu pracy szkolonych. Szkolenia prowadzone są w godzinach i miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. Stawki za prowadzenie zajęć – ustalane indywidualnie. Stawki te uzależnione są również od odległości miejsca szkoleń od siedziby Oddziału. Jesteśmy otwarci do negocjacji !